Paslaugos

  • Atstovaujame visų instancijų teismuose.
  • Rengiame teismų procesams reikalingus dokumentus: prašymus, ieškinius, skundus, pareiškimus ir kt.
  • Konsultuojame visų teisės sričių klausimais.
  • Rengiame įmonėms ir fiziniams asmenims įvairius dokumentus: sutartis, pasiūlymus, susitarimus, ketinimų protokolus, paraiškas ir kt.
  • Atliekame teisinį patikrinimą ir kilusių ginčų, konfliktinių situacijų, sandorių bei sutarčių sudarymo galimybių įvertinimą.
  • Atstovaujame klientams ikiteisminio tyrimo institucijose, arbitraže, valstybinio valdymo ir kitose institucijose, asociacijose, įvairiose organizacijose.
  • Atstovaujame klientams, rengiant dokumentus ir nagrinėjant ginčus teismuose dėl žemės sklypo padalinimo, naudojimosi tvarkos nustatymo; dėl nuosavybės teisių atkūrimo; dėl servitutų žemės sklypui nustatymo; dėl ginčijamų žemės sklypo ribų nustatymo; rengiame dokumentus, nagrinėjant skundus (prašymus) Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos, savivaldybėse, kitose valstybės bei savivaldybių institucijose.
  • Atstovaujame įmonėms ir fiziniams asmenims derybose.
  • Tarpininkaujame sprendžiant visų rūšių ginčus ir rengiame taikos sutartis.
 

Kontaktai

A.Vivulskio g. 29, LT-03114 Vilnius (žemėlapis)
Tel. (8 5) 233 0071, faks. (8 5) 235 4199
El. p. info@mlaw.lt